Сертификат

Сертификат

Отглеждане на овошки - ЗП 'Румен и Илия Белчеви' - гр. Николаево

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА


      Месец март е най-подходящото в климатично отношение време за засаждане на овощните дръвчета. Важно мероприятие през месец март е резитбата на засадените дръвчета през есента, която се извършва преди набъбване на пъпките. Трябва да приключи и резитбата за плододаване, като се подходи конкретно за всеки овощен вид, имайки предвид растежните особености и начина на плододаване.
      Всички овощни видове е желателно да бъдат подхранени с амониева селитра. При необходимост второто зимно пръскане на овощните се извършва в края на февруари и началото на март, преди разпукване на пъпките.
      Започва обработката на почвата в междуредовите и вътре редовите ивици, като последните се третират с подходящ хербицид. Преди началото на активната кампания се проверява растително-защитната техника.

      Със затоплянето на времето през април бързо започват да се развиват неприятелите и болестите по овошките. Възрастните оси на сливовата плодова оса летят по време, когато цъфтят раноцъфтящите сливови сортове, а възрастните на черешовата муха - при зачервяване на черешовите плодове. През месеца се извежда борбата срещу струпясването по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по сливата, кайсията, черешата и вишнята и къдравостта по прасковата.

      Поради характерните високи температури и чести превалявания месец май е критичен за опазване на овощните насаждения от болести, неприятели и плевели. Необходимо е да се извършват редовно прегледи и обследвания на културите и да се следи за появата и развитието на болестите и неприятелите. Провежда се интензивна растителна защита на овошките. При костилковите овощни видове се следи за нападения от сачмянка, брашнеста мана, плодови червеи, листни въшки.

      През месец юни овощните дръвчета се намират в период на интензивен растеж. Овощните градини трябва да се полеят и подхранят с тор. Напояването и торенето се отразяват много добре на растежа на плодовете и на залагането на плодни пъпки. Прави се една плитка обработка на почвата. Тя предпазва почвата от бързо изпарение на влагата. Необходимо е да се извърши мулчиране в младите овощни градини за да се запази почвената влага. Освен това трябва да се направи и изкуствено прореждане на плодовете в плодовадащите градини. Целта на прореждането е да може плодовете до станат едри и по-качествени останалите.

      И през юли грижите на овощаря за овощните култури не намаляват. Борбата срещу болестите и неприятелите продължава, за да се опази плодовата реколта на ябълките, крушите, сливите, прасковите, орехите. От началото на месеца започват летните пръскания, които по правило се провеждат в ранните сутрешни или вечерни часове, поради повишените температури на въздуха и почвата. Освен пръсканията с химически средства, за да се намали плътността на неприятелите в овощната градина, от голямо значение е да се събират окапалите плодове и да се изнасят извън градината.
      Прави се прореждане на короните на младите (едно - до тригодишни) овощни дръвчета от всички видове. Изрязват се издъно всички леторасти, които растат и се развиват навътре в короната, а така също и болните такива. Това мероприятие е особено важно преди всичко за прасковите и кайсиите. Премахват се и леторастите по стволовете на младите дръвчета. Когато са се появили издънки от подложката също то те също трябва да се премахнат.

      Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове. Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите околостъблени чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност).

      През септември се извършва третиране с Нуреле Д срещу корогризещи насекоми при ябълките и крушите. През септември е времето да се прецени нападението от златозадка и гъботворка. Това се прави за да се подготви навременна система за борба с тези опасни неприятели. Не трябва да се подценява визуалната преценка за степента на нападение от брашнеста мана при ябълката и късно кафяво гниене при дюля. Премахването на болните леторасти трябва да залегне като основна грижа при пролетната резитба.
      През месец септември е масовата беритба на семковите видове. За да се предпазят плодовете от нападение на болести по време на съхранението им при беритбата им не трябва да се нараняват. Съществува опасност ларвите на някои неприятели като плодови оси, плодов червеи и др. да изпълзят и да намерят подходящи места за какавидиране - това ще увеличи тяхната плътност през следващата година. Листата , клонките и плодовете с видими признаци на болести по овощните култури внимателно почистете, изнесете от градината и изгорете.

      През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества. След изпадането на листата трябва да се извърши есенната дълбока оран. При нужда се извършва основно торене на овошките с фосфорни и калиеви торове в плододаващите градини.
      Изрязват се и се изнасят от градините изсъхналите и заболели клони. Преди настъпването на зимните студове, стъблата на дърветата се варосват с 20-25% варна каша. Непосредствено след листопада при костилковите видове, като праскови и кайсии се прави пръскане с 2% бордолезов разтвор против къдравост и сачмянка при 80% листопад.
      Подготвят се дръвчетата и мястото за засаждане на нови овощни градини. Към третата десетдневка на месеца започва и самото засаждане. Дръвчетата от овощния разсадник трябва да се изваждат задължително след изпадането на листната маса.

      През ноември започва зимната резитба на овощните дървета. Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се изнесат извън градината и да се изгорят. Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони се остъргват с тъп нож, за да не се нарани ликото. Така се унищожават зимуващите форми на плодовите червей, гъботворката, ябълковата стъкленка, кръгло миниращия молец, крушовата бълха, някои видове акари и други.
      Стъблата на младите дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, слама, найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. Стволовете и по-дебелите клони се варосват с разтвор от гасена вар и син камък с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях.

      През декември овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой. Благоприятните дни се използват за зимни резитби, като клоните се изнасят извън градината за изгаряне на болните клони.

      Най-добре е резитбата за плододаване да се извърши след преминаване на зимните студове, от началото на сокодвижението, т.е. от началото на февруари до средата на март. При тази резитбата за плододаване се извършват две операции: съкращаване на клонките и прореждане. Преди резитбата за плододаване всяко дърво се оглежда внимателно и се преценява какво трябва да се направи. Най-напред се премахват всички счупени, изсъхнали и повредени клони. След това се пристъпва към така нареченото просветляване на короната - отстраняват се всички клонки, които растат успоредно или навътре и взаимно си пречат.

 
All Rights Reserved ®

ЗП "Румен и Илия Белчеви" - гр. Николаево

обл.Стара Загора, ул. Морава № 10

Powered by © MMbg.org